In hoa don - In hóa đơn
0

Về thủ tục mua hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện bán hóa đơn ngay trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Theo Báo cáo về hộ kinh doanh năm 2016 của Viện Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) về lý do hộ kinh doanh “ngại” lên doanh nghiệp, trên 60% hộ kinh doanh cho rằng họ sẽ phải chịu nhiều ràng buộc bởi quy định pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp, phải tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định về kinh doanh, phải chịu nhiều thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp và khó khăn hơn.

Những lo ngại trên càng được “củng cố” khi kết quả khảo sát cho thấy trên 80% doanh nghiệp cho rằng họ phải tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định về kinh doanh, phải chịu nhiều thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp và khó khăn hơn so với hộ kinh doanh. Cũng trên 80% doanh nghiệp cho rằng họ phải tuân thủ chế độ kế toán chặt chẽ và phức tạp hơn; chi phí cho công tác quản lý tài chính kế toán cao hơn. Đây cũng là lo ngại của gần 60% số hộ kinh doanh được hỏi theo khảo sát của CIEM.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, để giải được bài toán chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, cần phải trả lời được đáp án cho 3 câu hỏi: Ứng xử của nhà nước đối với hộ như thế nào và kết quả nhận được ra sao?; Tại sao hộ kinh doanh không ‘lên’ doanh nghiệp?; Nhà nước mong muốn gì và cần làm gì tiếp theo?.

Ho_kinh_doanh_SG (1)

Một hộ kinh doanh tại quận 1, TP.HCM.

Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 01/01/2017, DNNVV, bao gồm cả DN siêu nhỏ, thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán DNNVV. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng mẫu biểu kế toán đơn giản hơn so với DNNVV theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC. Đó là những thuận lợi của doanh nghiệp khi được chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh.

Khi chuyển đổi, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định. Theo đó, về thủ tục mua hóa đơn, cơ quan thuế thực hiện bán hóa đơn ngay trong ngày cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế. Về thủ tục tự in hóa đơn/đặt in hóa đơn, thời gian được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in hóa đơn khi doanh nghiệp khởi sự kinh doanh là 04 ngày.

Về khai thuế, Tổng cục Thuế đã điều chỉnh mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm nhằm tăng đối tượng được áp dụng khai thuế GTGT theo quý; Doanh nghiệp siêu nhỏ (có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng) được xác định số thuế phải nộp theo phương pháp trực tiếp tính trên tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu, mức tỷ lệ được quy định cụ thể theo từng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh.

Tuy nhiên, cũng theo Tổng cục Thuế, những khó khăn gặp phải khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp là phải thay đổi tên hiệu doanh nghiệp, trường hợp nếu phải đổi sang tên hiệu khác sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh; Khi chuyển đổi lên doanh nghiệp chưa quen với mô hình tổ chức mới do quen với mô hình hộ kinh doanh; Phải tổ chức bộ máy, phát sinh thêm các chi phí quản lý vì phải thực hiện sổ sách kế toán và thực hiện nộp thuế theo kê khai.

Leave a Reply