In hoa don - In hóa đơn

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

Published on 01 Tháng Mười 2011 by in Thủ tục in hóa đơn

0

Thủ tục mua hóa đơn lần đầu

1. Đơn xin mua hóa đơn (Mẫu số 01)

2. Giấy chứng nhận đăng ký thuê (Bảo sao công chứng)

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao công chứng)

4. Giấy giới thiệu của người đi làm thủ tục mua

5. Chứng minh thư của người thủ tục mua.

Sau khi làm thủ tục bạn sẽ nhận được giấy hẹn để mua hóa đơn. Trong
thời gian đó thuế sẽ đến kiểm tra nơi bạn đăng ký. Nơi đăng ký cần có
biển công ty và hợp đồng thuê nhà nếu trụ sở chính không phải là nhà của
người đại diện pháp luật của công ty bạn.

Leave a Reply