In hoa don - In hóa đơn
0

THỦ TỤC ĐẶT IN HÓA ĐƠN LẦN ĐẦU
Hướng dẫn các thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu cho các DN đủ điều kiện đặt in hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/6/2014
Bước 1:
– Ngay khi đăng ký thành lập DN, DN đã phải gửi mẫu 06 – xin được thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong vòng 3 ngày kể từ ngày có ĐKKD, mẫu 06 này chỉ cần chữ ký của Người đại diện theo pháp luật, không cần đóng dấu, nộp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Bước 2:
– Saukhi hoàn thành thủ tục thành lập DN, đã có dấu và DN cảm thấy đã đến lúc xin đặt in hóa đơn thì DN gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Đơn này được làm 02 bản, nộp tại bộ phận một cửa của Cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
Bước 3:
– Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)
Bước 4:
– Liên hệ với nhà in đã được Nhà nước cho in hóa đơn GTGT và cung cấp những thông tin cần thiết để đặt in hoá đơn và chọn mẫu hóa đơn để in, giá cả in ấn, thời gian giao hàng. (Hai bên tiến hành lập hợp đồng đặt in hóa đơn (Nếu không lập hợp đồng bị phát từ 4-8 triệu)
STT Nội dung Số bản
1 Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng) 01
2 Giấy giới thiệu của công ty (ghi tên người được cử đi đặt hóa đơn) 01
3 Chứng minh thư phô tô của Giám đốc công ty 01
4 Chứng minh thư người đi đặt in hóa đơn 01
Bước 5:
Sau khi in xong, nhà in bàn giao hóa đơn đã in theo mẫu bao gồm số lượng hoa đơn đã đặt in, 03 bộ mẫu có số hóa đơn là 0000000. Kiểm tra số lượng, mẫu hóa đơn đã đúng chưa, người đại diện theo pháp luật của DN ký vào biên bản thanh lý hợp đồng in hóa đơn, biên bản hủy kẽm và lưu tại DN.
Lưu ý nếu doanh nghiệp không làm thanh lý hợp đồng đặt in thì sẽ bị phạt theo NĐ 109/2013; và kế toán phải yêu cầu bên in hóa đơn xuất cho hóa đơn đỏ về làm chi phí cho doanh nghiệp
Bước 6: .
Làm thông báo phát hành hóa đơn mẫu 3.5 theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC kèm bộ hóa đơn mẫu nộp cho phòng ấn chỉ cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ít nhất là 5 ngày trước khi phát hành hóa đơn. Thông báo phát hành được in làm 02 bản, cơ quan thuế ký xác nhận ngày nhận thông báo và đóng dấu. DN mang về để lưu
Bước 7:
– Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn, nếu cơ quan thuế không có ý kiến gì thì DN bắt đầu được viết hóa đơn GTGT cho khách hàng.

Theo điều 6 thông tư 39
1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in
a) Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:
– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
– Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.
Ví dụ: Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.
b) Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:
a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Leave a Reply