0

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và công nghiệp VN tại Hội nghị Ngày 20/9/2011, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải […]

Continue Reading