Thủ tục đăng ký in hóa đơn

Published on 01 Tháng Mười 2011 by in Thủ tục in hóa đơn

0

Căn cứ quy định tại điểm 2 mục V Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BTC hướng dẫn thì hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nàgy 30/12/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn . Thì : Thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn tự in. Thủ […]

Continue Reading