0

In hoa don – Mặc dù số thu thuế nội địa trong năm 2012 chưa đạt chỉ tiêu trong dự toán nhưng khoản thu này của ngành thuế được giao trong năm 2013 vẫn tăng tới 19,9%. Đây được coi là nhiệm vụ rất áp lực và nặng nề trong điều kiện kinh tế trong […]

Continue Reading