0

In hoa don – Sắp tới đây, thực hiện quy định của Luật quản lý nợ công, Bộ Tài chính sẽ lần đầu tiên phát hành Bản tin về nợ công của Việt Nam. Trang bìa Bản tin phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh Căn cứ vào các quy định tại Điều 26 của […]

Continue Reading