0

 Các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ bị xử phạt với mức thấp nhất là 200 nghìn đồng và mức cao nhất là 100 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2011. Chương V Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định cụ thể từng hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo […]

Continue Reading