0

Để tăng hiệu quả, tính ổn định và quy mô, Chính phủ sẽ tiến hành tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, song chắc chắn sẽ không để đổ vỡ cả hệ thống. Khẳng định trên được Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đưa ra tại cuộc họp báo […]

Continue Reading