In hoa don - In hóa đơn
0

 Sáng 27/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Nghệ An phối hợp với Cục Thuế Nghệ An tổ chức hội thảo ‘Phổ biến – lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật thuế’.

Đối tượng tham dự hội thảo là các tổ chức, Hiệp hội và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Dự thảo thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP về in hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN và Luật thuế tài nguyên và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

V
Ông Lê Hà Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế Nghệ An phổ biến một số thay đổi, bổ sung quan trọng tác động đến doanh nghiệp. Ảnh: Phương Thuý

Tại Hội thảo, lãnh đạo Cục thuế Nghệ An phổ biến Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: quy định chung; Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp; Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế; Hóa đơn đặt in, tự in; Sử dụng hóa đơn tự in; Dịch vụ giá trị gia tăng về hóa đơn điện tử; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, sửa dụng hóa đơn. Và một số thay đổi, bổ sung quan trọng tác động đến doanh nghiệp.

Phổ biến Dự thảo Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN và Luật thuế Tài nguyên và những điểm cần lưu ý, có ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

700_stamp_1

Các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự Hội thảo. Ảnh: Phương Thuý

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, tại hội thảo, đại diện của các tổ chức, Hiệp hội và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho dự thảo.

Hầu hết các ý kiến xoay quanh và tập trung vào vấn đề các chế độ thuế tăng giảm thế nào, từng mặt hàng chi tiết thay đổi, đóng góp ý kiến nhằm gắn liền với doanh nghiệp…

Phương Thúy

Leave a Reply