In hoa don - In hóa đơn
0

* Xem các Văn bản Pháp quy về Hoá đơn ===> TẠI ĐÂY

* Xem các Văn bản Hướng dẫn về Hoá đơn ===> TẠI ĐÂY

    (Lưu ý chọn “Theo đối tượng là: Hoá đơn chứng từ“)

 

Theo: http://www.gdt.gov.vn

Leave a Reply